DOKUMENTY

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z kierownikiem

2. Formularze wymagane przez urząd do uzyskania pozwolenia na budowę:

a. Wniosek o pozwolenie na budowę

b. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

c. Informacja uzupełniająca

3. Formularze dla powiatu tarnogórskiego:

a. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

b. Lista osób prowadzących postępowania z podziałem na miasta

4. Upoważnienie pełnomocnika (wymaga opłaty skarbowej)

5. Poradnik instalacji gazowych

6. Uprawnienia budowlane projektanta/kierownika robót (budowy)

7. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

8. Nadzór budowlany- Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (budowy)

9. Polska Spółka Gazownictwa

a. Lista dostawców paliwa gazowego

b. Zgłoszenie gotowości instalacji do napełnienia paliwem gazowym

Kontakt

Dane firmy

EXACT PROJECT
Tadeusz Łoza,
Zabratówka nr 1c,
36-017 Zabratówka.
NIP: 8133427227
REGON: 521688970

Telefon

Facebook